Politica de mediu

Pentru MULTIPLAN ELECTRONICS atingerea performanţelor pe toate planurile, inclusiv a performanţelor de mediu, constituie o preocupare atât a managementului cât şi a tuturor angajaţilor şi un principiu care stă la baza activităţilor desfăşurate.

Suntem conştienţi că prin natura activităţilor pe care le desfăşurăm - import, testare, recondiţionare, comercializare, service produse tehnică de calcul - producem impacturi asupra mediului înconjurător - în principal poluare sol prin DEEE, deşeuri de carton și folie - şi indirect contribuim la poluarea mediului înconjurător.

Din acest motiv, obiectivul nostru este să menţinem sub control şi să reducem impacturile asupra mediului şi ne angajăm:

  • să ne conformăm la cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile la care organizaţia a subscris;
  • îmbunătăţim continuu performanţele de mediu;
  • gestionăm adecvat deşeurile generate de activităţile noastre;
  • să asigurăm un personal responsabil şi calificat;
  • instruimşi să sensibilizăm personalul pentru atingerea obiectivelor de mediu.

Pentru punerea în aplicare a acestei politici şi atingerea obiectivului nostru, am implementat şi menţinen un sistem de management de mediu conform cerinţelor ISO 14001:2005.

Prezenta politică este comunicată, afişată şi însuşită de tot personalul, disponbilă pentru public pe site-ul nostru www.pchouse.ro, comunicată contractorilor cu ocazia semnării contractelor şi poate fi modificată sau completată ori de câte ori este nevoie.